Haan wandel- en bergsportreizen

Alleen waar je te voet was, was je werkelijk

Risicoaansprakelijkheid

Deelname aan evenementen georganiseerd door Haanwandelreizen geschiedt altijd geheel op eigen risico. Noch Haanwandelreizen, noch de familie Haan in persoon, danwel ingeschakelde hulppersonen zijn, behoudens grove schuld en/of opzet, aansprakelijk voor schade welke is opgelopen tijdens deelname aan evenementen in welke vorm en hoe dan ook ontstaan. Hierbij is tevens inbegrepen zogeheten gevolgschade.