Haan wandel- en bergsportreizen

Alleen waar je te voet was, was je werkelijk

 

Veiligheid en risico

 

Bergsport is een fantastische sport, die met zijn vele varianten en verschillende aspecten eenieder iets te bieden heeft. Bergsport betekent echter niet alleen onbezorgd vakantieplezier maar ook inspanning, gevaar en teleurstelling, als bijvoorbeeld die top niet gehaald wordt.

Aan alle vormen van bergsport zijn risico’s verbonden, die kunnen leiden tot blessures, ziekte, letsel of, in het ergste geval, de dood. Bergsportrisico’s zijn door veiligheidsmaatregelen wel sterk te reduceren maar nooit geheel uit te sluiten. Daarbij komt dat in bergterrein de hulpverleningsmogelijkheden veelal beperkt zijn, alle moderne technologie ten spijt.
Als deelnemer aan een Haanwandelreizen reis moet je je van deze risico’s  bewust zijn en ze aanvaarden. Daarnaast word je geacht verantwoordelijk te zijn voor je eigen gedrag en betrokkenheid ten aanzien van veiligheid.